4 NIGHT HONGKONG (THU)

RESORTS WORLD ONE ; 4 NIGHT HONGKONG (THU)

 

Dep : Apr 20, 27 May 4, 11, 18, 25 (Low Season)
Jun 1, 8, 15, 29 Sep 7, 14, 21 Oct 5, 12, 19, 26 (Middle Season)

Kaohsiung – Hongkong – High Seas – Hongkong – Kaohsiung

Promo :
B1G1 & DISC 30%

 

Trip Itinerary

Day 1 : Kaohsiung (ETD 9:00 PM)

 

Day 2 : Hongkong (ETA 3:00 PM - ETD 9:00 PM)

 

Day 3 : High Seas

 

Day 4 : Hongkong (ETA 12:00 PM - ETD 7:00 PM)

 

Day 5 : Kaohsiung (ETA 1:00 PM)

 
Harga Tour